Marsipan

På kronans har vi stort intresse för marsipan och framför allt till storhelgerna finns det mycket att välja på!